Realizacje

Obiekty kubaturowe

 • Budowa i modernizacja zasilania elektroenergetycznego (w tym  budowa podstacji trakcyjnych Szewce i Skokowa i przebudowa podstacji trakcyjnych Wrocław Popowice, Oborniki Śląskie i Garbce) w ramach projektu  „Modernizacja linii kolejowej E-59  – Odcinek Wrocław-Poznań
 • Budowa i modernizacja obiektów zasilania sieci trakcyjnej (w tym  budowa podstacji trakcyjnej Bory  i przebudowa 13 podstacji trakcyjnych) w ramach projektu  „Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK”.
 • Budowa podstacji trakcyjnej Świlcza wraz z energetycznymi liniami kablowymi oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej w ramach projektu  „Modernizacja linii kolejowej nr E-30C-E30 Kraków– Medyka – granica państwa”.
 • Budowa i modernizacja zasilania elektroenergetycznego (w tym  budowa podstacji trakcyjnej Zielonka Bankowa i przebudowa podstacji trakcyjnych Wołomin, Tłuszcz i Ostrówek Węgrowski) w ramach projektu  „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą „.
 • Przebudowa GSP Olszynka-Grochowska  – przystosowanie (modernizacja) GSP Olszynka-Grochowska do funkcji PT  ( Podstacji Trakcyjnej) Grochów.
 • Przebudowa podstacji trakcyjnej PT Gołąbki – przystosowanie PT Gołąbki do funkcji RPZ 110/15kV Gołąbki.

Obiekty liniowe

 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV zasilających podstację trakcyjną Bory.
 • Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii SN 15kV zasilających podstację trakcyjną Budy Zosiny.
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 20 kV zasilających podstację trakcyjną Szewce.
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 20 kV zasilających podstację trakcyjną Skokowa.
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV zasilających podstację trakcyjną Zielonka  Bankowa.
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV zasilających podstację trakcyjną Ostrówek Węgrowski.
 • >Przebudowa kablowo – napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych Wierzbica-Wilków Namysłowski.
 • Budowa zasilaczy 3kV, kabli powrotnych oraz kabli sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej PT Rembertów.