O nas

Specjalizujemy się w realizacji opracowań projektowych dla budowy i modernizacji sieci energetycznych, budowy i modernizacji podstacji trakcyjnych i innych obiektów zasilania sieci trakcyjnej linii kolejowych.

Do projektowania obiektów zasilania sieci trakcyjnej podchodzimy w sposób kompleksowy. PROIN prowadzi zarówno sprawy formalno-prawne, jaki i świadczy szeroki wachlarz usług towarzyszących procesowi projektowania. Bazując na doświadczeniu, zaangażowaniu oraz wykształceniu pracowników PROIN z powodzeniem realizuje powierzone zadania.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz ciągłemu podnoszeniu własnych kwalifikacji PROIN dostarcza usługi szybko, skutecznie i ekonomicznie dbając jednocześnie o przyjazne środowisko współpracy.

PROIN odznacza się dużą dynamiką rozwoju i zapewnia wysoki poziom rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i technicznych oraz terminową realizację wszystkich faz procesu projektowego.

PROIN W LICZBACH

lat doświadczeń
KM zaprojektowanych linii energetycznych
Zaprojektowane podstacje trakcyjne

Kompleksowe usługi projektowe obiektów zasilania sieci trakcyjnej– to pełny pakiet projektowy z doradztwem obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Świadczone przez PROIN usługi obejmują tworzenie projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych, wykonawczych z możliwością świadczenia usługi nadzoru autorskiego, projektów montażowych, projektów powykonawczych, dokumentacji przetargowej i kosztorysowej oraz innych specyficznych analiz z dziedziny budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie projektów indywidualnych: koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych i technologicznych,
 • wykonanie projektów przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących obiektów,
 • adaptacje typowych projektów,
 • projektowanie uzbrojenia terenu,
 • dokonywanie uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej,
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych w pełnym zakresie,
 • pomiary geodezyjne,
 • opracowanie map do celów projektowych,
 • wykonanie badań geologicznych,
 • uzyskanie warunków zapewnienia dostawy mediów,
 • sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • badania archeologiczne,
 • sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb nabycia nieruchomości,
 • sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustanowienia służebności przesyłu,
 • uzyskiwanie decyzji o lokalizacji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
 • prowadzenie nadzorów.

PROIN łączy wiedzę i doświadczenie z dynamizmem, elastycznością i innowacyjnością.

Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze usługi reprezentowały wysoki poziom techniczny, były realizowane terminowo i spełniały indywidualne wymagania klienta. Zapewniamy kompleksowość świadczonych usług, indywidualne kontakty z klientami i elastyczność w dostosowaniu się do ich wymagań, doświadczenie i kwalifikacje personelu niezbędne do projektowania obiektów zasilania sieci trakcyjnej, przestrzeganie wymogów prawnych, stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska.

Bez względu na stopień złożoności zadania, naszym Klientom zawsze oferujemy wysoką jakość usług oraz kompleksowe i optymalne ekonomicznie rozwiązania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wykorzystując doświadczenie zespołu w zakresie projektowania obiektów zasilania sieci trakcyjnej i ograniczając do niezbędnego minimum wewnętrzne procedury w firmie oraz działając nieszablonowo, jesteśmy zawsze elastyczni i gotowi na nowe wyzwania.